Uffiċjali: Ara T-Tibdil Kollu Fil-kabinett Ta’ Abela

 Uffiċjali: Ara T-Tibdil Kollu Fil-kabinett Ta’ Abela

Wara ż-żewġ co-options fil-Parlament Malti nhar id-19 ta’ Ottubru li għadda, u wara li tħabbar li l-Ministru għall-Finanzi huwa rrakomandat biex jinħatar Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, il-Prim Ministru Robert Abela illum wettaq bidliet fil-kabinett immexxi minnu.

Il-bidliet ikomplu jikkaratterizzaw il-kabinett bħala wieħed ta’ talent u maqgħud, b’element qawwi ta’ żgħażagħ u bil-parteċipazzjoni tan-nisa kollha fil-Grupp Parlamentari tal-Gvern.

Il-prijorita tal-Prim Ministru f’dawn id-deċiżjonijiet kienet li l-pajjiż ikompli miexi b’saħħtu ‘l quddiem billi jwettaq iktar bidliet u riformi li jtejjbu l-kwalita’ tal-ħajja tal-Għawdxin u Maltin.

F’diskussjonijiet produttivi li kellu mal-Ministri u Segretarji Parlamentari, Dr Abela enfasizza l-bżonn li l-Gvern ikompli jwieżen lil dawk li l-aktar għandhom bżonn, isaħħaħ ix-xogħol u joħloq klima ta’ investiment, u jħejji lil Malta għal futur.

Dan huwa l-kabinett li jista’ jkompli jindirizza u joffri s-serħan il-moħħ lill-familji, l-ħaddiema u n-negozji. Għaliex huwa l-kabinett li huwa kburi b’dan il-pajjiż u li jemmen fil-poplu taghna.

Intant, Glenn Micallef inħatar bħala Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru minflok Clyde Caruana li issa huwa l-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol.

Glenn Micallef hu gradwat fl-ekonomija u fil-politika Ewropea. Fl-aħħar snin Micallef okkupa l-kariga ta’ Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta’ Koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea u minn Jannar li għadda l-kariga ta’ konsulent tal-Prim Ministru għall-Affarijiet Ewropej, fejn kien ukoll parti mit-tim ta’ negozjati li wasslu biex pajjiżna kiseb allokazzjoni rekord ta’ €2.25 biljun f’fondi Ewropej għas-seba snin li ġejjin.

Dawn huma l-Ministri fil-Kabinett:

Robert Abela
Prim Ministru

Chris Fearne
Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa

Evarist Bartolo
Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej

Michael Farrugia
Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanita Attiva

Owen Bonnici
Ministru għar-Riċerka, Innovazzjoni u l-Koordinazzjoni tal-Istrateġija wara Covid-19

José Herrera
Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali

Carmelo Abela
Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru

Ian Borg
Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali

Michael Falzon
Ministru għas-Solidarjeta u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-tfal

Edward Zammit Lewis
Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza

Anton Refalo
Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali

Roderick Galdes
Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali

Justyne Caruana
Ministru għall-Edukazzjoni

Silvio Schembri
Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija

Julia Farrugia Portelli
Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalita’ tal-Ħajja

Aaron Farrugia
Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar

Clint Camilleri
Ministru għal Għawdex

Byron Camilleri
Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi

Clayton Bartolo
Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumaturi

Miriam Dalli
Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli

Clyde Caruana
Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol

Dawn huma s-Segretarji Parlamentari fil-Kabinett:

Stefan Zrinzo Azzopardi
Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru

Rosianne Cutajar
Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet Ċivili u r-Riformi fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza

Clifton Grima
Segretarju Parlamentari għall-Isport, Rikreazzjoni u Organiżazzjonijiet Volontarji fi ħdan il-Ministeru ghall-Inkluzjoni u l-Kwalita’ tal-Hajja

Chris Agius
Segretarju Parlamentari għall-Kostruzzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar

Alex Muscat
Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet fi ħdan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi

Deo Debattista
Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Indafa Pubblika fi ħdan il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur

Clifford Galea Vella Maslennikov

Clifford Galea Vella Maslennikov

https://stradarjali.com

Clifford huwa mimli b'passjoni għall-istorja ta' Malta u l-kultura. Ilu fil-qasam tal-midja minn meta kellu 13-il sena. Il-kunċett tal-ħin u ż-żmien jaffaxxinah.