L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona Jiċċelebra 75 Sena

 L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona Jiċċelebra 75 Sena

L-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona llum qed jiċċelebra għeluq il-75 sena tiegħu. Twieled fil-25 ta’ Jannar tal-1946; iben Joseph u Josephine.

F’Settembru tal-1962, Cremona ngħaqad mal-Ordni Dumnikana u pprofessa sena wara fl-1963. Studja l-filosofija u t-teoloġija fil-Kulleġġ ta’ San Tumas T’Akwina fir-Rabat.

Pawlu Cremona kien appuntat il-11-il Arċisqof ta’ Malta fit-2 ta’ Diċembru tal-2006.

Awguri Eċċellenza.

Ritratt: Newsbook.com.mt