Bil-Filmat: Xarabank Jirritorna Ma’ Emanuel Camilleri

 Bil-Filmat: Xarabank Jirritorna Ma’ Emanuel Camilleri

Fi kliem Peppi Azzopardi, “akkużawh bla ħtija, sabuh ħati, sallbuh… il-kalvarju ta’ Emanuel Camilleri fuq Xarabank Online u Lovin Malta”.

Hawn taħt jidher ir-reklam ta’ programm ta’ Xarabank Online li esklussivament se jintervista lil Emanuel Camilleri, wara li ftit tal-jiem ilu ngħata kumpens ta’ €23,000.

Emanuel Camilleri kien qatta’ 397 jum il-ħabs, minkejja li kien innoċenti, wara li l-eks-mara tiegħu gidbet fuqu li abbuża sesswalment minn binthom.