€800,000 Għal Studenti Tat-Teknoloġija Diġitali

 €800,000 Għal Studenti Tat-Teknoloġija Diġitali

Matul il-jum tal-Erbgħa tħabbar investiment ta’ €800,000 għal dawk l-istudenti li qed jistudjaw it-teknoloġija diġitali u jixtiequ esperjenza ta’ xogħol bi ħlas fis-Sajf li ġej.

Il-Ministru Silvio Schembri, flimkien mal-MITA, spjega kif b’differenza mis-snin ta’ qabel, hemm żieda fil-persentaġġ ta’ rimborż għas-settur privat għal 25%, li jissarraf f’€500 iżjed għal kull student impjegat mal-istess settur fis-Sajf.

Barra minn hekk, l-iskema tagħti rimborż tal-paga kollha għal dawk il-placements li jsiru ma’ Għaqdiet Mhux Governattivi u mas-settur pubbliku.

Huwa stmat li mat-350 student se jibbenefika minn din l-iskema.

Ritratt: Ekonomija (Facebook)

Abraham Abela

Abraham Abela

https://www.stradarjali.com

Abraham għandu iktar minn 8 snin esperjenza fil-ġurnaliżmu u l-komunikazzjoni. Iħobb ħafna s-safar, speċjalment f’pajjizi lil hinn mill-Ewropa. Għandu interess partikolari fl-isports, it-teknologija u l-ġrajjiet kurrenti.