Erba’ Proġetti Jirċievu Fondi B’Valur Ta’ €3.54 Miljuni Għar-Riċerka Dwar Soluzzjonijiet F’Mard Infettiv

 Erba’ Proġetti Jirċievu Fondi B’Valur Ta’ €3.54 Miljuni Għar-Riċerka Dwar Soluzzjonijiet F’Mard Infettiv

Erba’ proġetti ta’ riċerka li jfittxu soluzzjonijiet għal mard infettiv ġew magħżula biex jibbenefikaw mill-Fond ta’ R&D COVID-19, li qed jiġu amministrati mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST) u l-Malta Enterprise.

Il-Fond COVID-19 għar-Riċerka u l-Iżvilupp twaqqaf b’reazzjoni għall-pandemija globali tal-koronavirus. L-għan ewlieni kien li jiġu pprovduti approċċi innovattivi jew imtejba fir-rigward tal-prevenzjoni, il-kontroll u t-trażżin tal-mard infettiv attwali jew futur.

Il-proġetti magħżula, li l-valur tagħhom jammonta għal €3.54 miljun, tħabbru waqt konferenza stampa indirizzata mill-Ministru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Koordinazzjoni tal-Istrateġija Post Covid-19 Dr Owen Bonnici u l-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Dr Miriam Dalli.

L-għan ta’ dawn il-proġetti huwa li jipprovdu soluzzjoni relatata mas-saħħa għall-pandemija u lil hinn minnha.

L-erba’ proġetti ngħataw wara proċess ta’ għażla miftuħ u trasparenti. Dawn huma:

  1. “CoV-Plex” li għandu l-għan li jiżviluppa analiżi multiplex biex jiddetermina r-razez tas-SARS-COV-2 u traskritti speċifiċi li jipproduċu antikorpi.
  2. “TargetID” li l-għan tiegħu huwa li jipprovdi miri ġodda tad-droga għal mard infettiv.
  3. “ACE” li huwa ffokat fuq l-iżvilupp mgħaġġel ta ‘approċċ terapewtiku innovattiv kontra s-SARS-CoV-2
  4. “SANITAS” li tippjana li tuża soluzzjonijiet attivati ​​mill-plażma biex tipprevjeni infezzjonijiet.

“L-ammont ta ‘finanzjament li qed jingħata għar-riċerka huwa bla preċedent u jittratta aspett kruċjali li jaffettwa l-ħajja u l-benesseri tan-nies,” qal Dr Bonnici.

Huwa spjega li dan huwa wkoll investiment fit-talent tar-riċerkaturi tagħna u huwa xhieda tal-fatt li x-xjenza u r-riċerka huma kruċjali għal futur aħjar.

“L-impenn tagħna huwa li nkomplu nsaħħu r-riċerka u l-innovazzjoni f’pajjiżna għax teżisti opportunita b’potenzjal enormi. L-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp joffri opportunita ekonomika ġdida li se nkomplu naħdmu fuqha. Joffri wkoll proġetti b’impatt pożittiv fuq il-bniedem, biex bħall-qasam tas-saħħa jwassal għall-soluzzjonijiet li huma ta’ benefiċċju għall-pazjenti,” qalet Dr Dalli. “L-investiment kontwinwu fir-riċerka u l-iżvilupp fl-oqsma differenti jwassluna għall-opportunitajiet ġodda u għalhekk il-Malta Enterprise hija kommessa li tibqa’ tassisti proġetti innovattivi fil-qasam imprenditorjali.”

Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia u ċ-chairman tal-MCST, Dr Jeffrey Pullicino Orlando.

Il-Fond tal-R&D Covid-19 attira mas-36 applikazzjoni, kemm minn entitajiet pubbliċi kif ukoll privati, f’taħlita ta’ konsorzja u applikanti individwali. Il-valur tal-finanzjament tal-applikazzjonijiet qabeż it-€18.5 miljun, li juri b’mod ċar l-interess li hemm għal skemi ta’ riċerka. L-applikazzjonijet kienu varji, inkluż prodotti mediċi, bijoloġija molekulari u ġbir ta’ data.

Il-proġetti jinsabu fil-fażi bikrija tar-riċerka u huma mistennija li jitlestew fi żmien 12 u 18-il xahar.