Lil Ommok Ma Tkellimhiex?

 Lil Ommok Ma Tkellimhiex?

Għada niċċelebraw Jum l-Omm. Ferħ u niket. Mhux għal kull omm hija l-istess festa. U mhux għal kull wild hija l-istess festa anqas.

Xtaqna niftakru f’dawk l-ulied li tilfu lil ommhom. Xtaqna wkoll niftakru f’dawk l-ommijiet li mweġġgħin għaliex uliedhom ma jkellmuhomx.

Mhux se nidħlu fil-polemika għaliex jew tort ta’ min… Imma l-omm bħal għada jkollha emozzjonijiet diversi.

Forsi nħeġġu lil kulħadd jagħmel pass, ċkejken kemm hu ċkejken kapaċi jferrħek b’xi mod jew ieħor.

Ma nżommux f’qalbna; il-ħajja qasira.