L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali Tirreaġixxi Wara L-Inċident Tal-Bieraħ Fin-Naxxar

 L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali Tirreaġixxi Wara L-Inċident Tal-Bieraħ Fin-Naxxar

L-inċident li seħħ ilbieraħ ġewwa l-Kunsill Lokali tan-Naxxar qajjem bosta kumment fejn min jaqbel u min le. Hemm min forsi jara t-titlu jew l-ewwel biċċa ta’ l-artiklu allura jirreaġixxi b’ċertu mod filwaqt li min jkun ra l-istorja kollha jkun irreaġixxa mod ieħor.

L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali ħarġet stqarrija dwar dan fejn qalet li għalkemm il-munita taċ-ċenteżmu tal-Ewro hija munita approvata fiċ-ċirkulazzjoni mill-Bank Ċentrali ta’ Malta, wieħed irid juri rispett lejn il-ħaddiema u l-amministrazzjoni tal-Kunsill Lokali, li ġurnata wara oħra jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jagħtu l-aħjar servizz lir-resident, spjegat l-Assoċjazzjoni.

L-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali kompliet tgħid li “filwaqt li titlob rispett sħiħ lejn il-ħaddiema u l-membri eletti tal-Kunsilli Lokali, tappella l-pubbliku sabiex fejn jista’ u fejn hu possibbli jagħmel użu minn mezzi elettroniċi sabiex jagħmel il-ħlasijiet dovuti minnu.”

“Tagħlaq billi tikkundanna bla ebda riservi, id-diskors dispreġġattiv li ntuża fil-konfront tal-istess ħaddiema” ikkonkludiet l-istqarrija l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali.

Min naħa l-oħra aħna għamilna wkoll ftit riċerka fejn jidher li hemm liġi li tirregola dan kollu. Fil-fatt f’artikolu 11 tal-Liġi Komunitarja insibu paragrafu li jirregola l-limitu għall-ħlas bi flus kontanti.

Dan l-artiklu jgħid li “ħlief għall-awtorità kompetenti u għal dawk il-persuni speċifikament maħtura mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, l-ebda parti ma għandha tkun obbligata li taċċetta aktar minn 50 munita fi kwalunkwe pagament uniku”.

Matthew Pullicino

Insegwi b'mod attiv dak kollu li jkun qed jiġri, kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Naffaxina ruħi bl-istorja, arti kultura li għandna f'pajjiżna u dak kollu li huwa Malti. Naħdem ħafna qrib għaqdiet volontarji fil-qasam kulturali u l-esperjenza tiegħi f'dan ix-xogħol nieħu pjaċir naqsamha ma' ħaddieħor